Vaccinatiegraad Nederlandse kinderen onverminderd hoog

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) was ook in 2011 onverminderd hoog. Per vaccinatie liep de vaccinatiegraad uiteen van 92 tot 96 procent. De HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vormde hierop een uitzondering. De invoering van deze vaccinatie veroorzaakte destijds veel onrust. Ongeveer 56 procent van de meisjes geboren in 1997 is uiteindelijk op 14-jarige leeftijd tegen HPV ingeënt.

Opkomst vaccinatie baarmoederhalskanker neemt langzaam toe

Het aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker neemt langzaam toe. In 2010 liet 57,6% van de 12-jarige meisjes zich tegen baarmoederhalskanker inenten. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2009. Toen haalde 52,2% van de uitgenodigde meisjes ook daadwerkelijk de drie prikken.

HPV best bestreden door vaccinatie meisjes

Het oncogene humaan papillomavirus (HPV) kan het beste worden bestreden door zoveel mogelijk meisjes te vaccineren. Hiervan zullen ook de jongens profiteren. Aldus onderzoekers van VU medisch centrum in samenwerking met het RIVM. Volgens hen is het prematuur om over te stappen op een vaccinatieprogramma voor zowel jongens als meisjes nu de vaccinatiegraad onder meisjes beperkt is.

Effect vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker aangetoond

Al binnen 3 jaar na start van de vaccinatiecampagne is onder meisjes jonger dan 18 jaar een halvering te zien van de meer ernstige voorstadia van baarmoederhalskanker (CIN2 of ernstiger), zo blijkt uit de analyse van de vaccinatiecampagne in Australie.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker van start

Het RIVM start binnenkort weer met de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker. In maart krijgen alle meisjes die vorig jaar 12 werden hiervoor een uitnodiging. De drie prikken in de arm beschermen meisjes op een veilige manier tegen een ernstige ziekte. De vaccinatie beschermt tegen twee varianten van het HPV-virus die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.