De neuro-endocrine effecten van niet-dioxine-achtige PCBs

Polychloorbifenylen (PCBs) is een klasse van synthetisch organische stoffen bestaande uit 209 theoretische PCB congeneren, die verschillen in het aantal chlooratomen en de locatie hiervan aan elke fenyl groep. De dioxine-achtige PCBs (DA-PCBs) waarbij de twee fenyl groepen zich vrijwel in hetzelfde vlak