Twintig jaar diabetesonderzoek in Hoorn, De Hoorn-studie

De Hoorn-studie, opgezet door VU medisch centrum bestaat 20 jaar. Naar aanleiding van dit onderzoek is de zorg rond diabetespatiënten in West-Friesland ingrijpend veranderd. En met resultaat: onderbeenamputaties komen vrijwel niet meer voor, het aantal oogcomplicaties door diabetes is meer dan gehalveerd en het optreden van hart- en vaatziekten is sterk verminderd. Om twintig jaar diabetesonderzoek in Hoorn te vieren is er op 10 maart een ontbijt voor sponsoren in het Diabetes Onderzoek Centrum in Hoorn. Zij zijn nadrukkelijk uitgenodigd, want de Hoorn-studie heeft meer ruimte nodig en zoekt sponsoren om een noodzakelijke verbouwing te kunnen realiseren.

Lees meer