Opvoeden zonder problemen bestaat niet

Volgens hoogleraar pedagogiek Micha de Winter is opvoeden teveel een prestatie van individuele ouders geworden. Elk probleem ervaren ouders als persoonlijk falen. En dus zoekt men heil bij deskundigen. Terwijl iedere ouder met dezelfde vragen worstelt.

Zijn oplossing: ga bij elkaar te rade. Want opvoeden zonder problemen bestaat niet. En de pedagoog? Die moet mensen meer zelf laten ontdekken.

Meer weten over de ziel?

Waar zit ons bewustzijn? Voor Descartes is ons bewustzijn te vinden in een immateriële ziel. In de moderne philosophy of mind gaat het juist om materiële processen in ons brein. Filosofen van de Radboud Universiteit Nijmegen, Cees Leijenhorst en Marc Slors, nemen deze tegenstelling als uitgangspunt van dit dubbelcollege.

Joost Drenth ontvangt belangrijke Belgische geneeskundeprijs

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft aan hoogleraar maag-darm-leverziekten prof.dr. Joost Drenth (UMC St Radboud) de prestigieuze “Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen ter bekroning van klinisch geneeskundig onderzoekswerk in de Benelux” toegekend. De prijs wordt één maal per vijf jaar uitgereikt aan iemand, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van de behandeling van menselijke ziekten.

Teamwork leraren voorwaarde voor goed beroepsonderwijs

Om in het mbo leerlingen op te leiden tot goede vaklieden moeten leraren in teams beter functioneren. Dit wordt mogelijk als regionale opleidingscentra (roc’s) hun leraren in staat stellen goed met veranderingen om te leren gaan. Dat kunnen leraren doen door flexibele teamroutines te gebruiken in hun dagelijkse werk. Flexibele teamroutines zijn vaste én wendbare afspraken voor samenwerken en samen leren. Dat stelt prof. dr. Loek Nieuwenhuis, bijzonder hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit (OU) in zijn oratie Een leven lang leren on the roc’s! Een visie op het werken en leren in het mbo. Nieuwenhuis hield zijn inaugurele rede op vrijdag 27 januari 2012 om 13.30 uur bij de OU in Heerlen. De bijzondere leerstoel leven lang leren op de werkplek, de docent als professional en participant is ingesteld door Stichting IVA.

Situatie Nederlandse families niet zorgwekkend

Met Nederlandse families gaat het, in tegenstelling tot wat media en politiek uitstralen, best goed. Dit stelt prof.dr. Pearl Dykstra in haar inaugurele rede ‘Families: In alle staten?’ Zij vergeleek Nederlandse families met die in de landen om ons heen en bestudeerde ze in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de relaties tussen kinderen, ouders en grootouders. Beleidsvoorzieningen van een land blijken invloed te hebben op de omgang tussen generaties. Dykstra aanvaardt met haar rede op vrijdag 27 januari 2012 het ambt van hoogleraar Empirische Sociologie in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).