Aanvullende therapieën bij hoofd-halskanker veelbelovend

Twee onderzoekers van VUmc hebben veelbelovende resultaten behaald met nieuwe ‘targeted’ (gerichte) therapieën bij patiënten met hoofd-halskanker. Zij onderzochten aanvullende therapieën, gebaseerd op het gebruik van monoklonale antilichamen (MAbs), op de al bestaande behandelingen chirurgie en radiotherapie. Één van de onderzochte therapieën is radioimmunotherapie, waarbij een hoge dosis radioactiviteit via een antilichaam naar de tumor wordt gebracht. Dit heeft een tumordodend effect. De effectiviteit bij patiënten is veelbelovend: de hoofd-halstumor stabiliseerde bij patiënten voor wie geen reguliere behandeling meer mogelijk was.

Lees meer