Hogeschool Utrecht ontvangt Gouden SustainaBul

Hogeschool Utrecht (HU) wint voor het tweede achtereenvolgende jaar de Gouden SustainaBul. De HU scoort het hoogst van alle Nederlandse hogescholen in de jaarlijks terugkerende ranking van hogescholen en universiteiten op het gebied van duurzaamheid en transparantie. Volgens organisator Morgen voert de HU een sterk duurzaamheidsbeleid in alle lagen van de organisatie, waarbij zowel staf … Lees meer

Startstuderen.nl brengt alle studie-informatie onder één dak

Vanmiddag lanceert minister Bussemaker samen met de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl.

Startstuderen.nl

Startstuderen.nl is het centrale informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Van profielkeuze tot afstuderen, op startstuderen.nl vinden aankomende studenten alles over een goede studiekeuze, geldzaken en huisvesting.

Lees meer

Slim zijn niet voldoende voor behalen studiesucces

Om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten te vergroten is het wenselijk dat onderwijsinstellingen meer aandacht hebben voor beter studie-inhoudelijk contact en het betrekken van de families bij de opleiding van de student. Dit stelt Marieke Meeuwisse in haar proefschrift Being Smart is Not Enough. The role of psychosocial factors in study success of ethnic minority and ethnic majority students waarop zij vrijdag 23 maart 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Medische studenten teleurgesteld over bezuinigingsplannen

Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) heeft met teleurstelling kennis genomen van de plannen tot bezuiniging op het hoger onderwijs. Studenten zullen het in de toekomst zonder studiefinanciering in de masterfase van hun studie moeten stellen. Ook wordt het studenten-OV-reisrecht ingekort. Het LMSO snapt dat er bezuinigd moet worden en stelt het gehele pakket aan maatregelen niet ter discussie. Wel wil het LMSO aandacht vragen voor een aantal nadelige gevolgen die voor geneeskundestudenten onevenredig groot zijn.

Lees meer

Strenge regels voor kwaliteit hoger onderwijs

Het kabinet neemt maatregelen om de kwaliteit in het hoger onderwijs beter te waarborgen. De keuring (accreditatie) van opleidingen wordt strenger en onafhankelijker en de Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de kwaliteit van het hoger onderwijs. De ministerraad heeft op voorstel van voorstel van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met deze aanscherpingen.

Lees meer

Reviewcommissie hoger onderwijs ingesteld

Frans van Vught is de voorzitter van de onafhankelijke commissie die staatssecretaris Zijlstra gaat adviseren over de prestatieafspraken met het hoger onderwijs. Naast Van Vught maken Olchert Brouwer, Jan Kamminga, Henriëtte Maassen van den Brink en Arie Nieuwenhuijzen Kruseman deel uit van de zogeheten reviewcommissie. Ze doen dit allen op persoonlijke titel.

Lees meer

Hoger Onderwijs laat kansen voor kwaliteitsverbeteringen liggen

Het Hoger Onderwijs in Nederland kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Toch benutten nog maar weinig Hogescholen en Universiteiten de informatie waarmee ze de kwaliteit van onderwijs en voorzieningen kunnen verbeteren. En dat terwijl ze deze informatie vaak op de plank hebben liggen, in de vorm van allerlei soorten tevredenheidsonderzoeken.

Lees meer