Automatisch belonen leidt niet tot minder gewenst gedrag

Ailko van der Veen onderzocht het gedrag van ondergeschikten in een hiërarchische relatie. Met behulp van een aantal games creëerde hij situaties waarbij de superieur het ene gedrag economisch gezien prefereert boven ander gedrag. Deelnemers kregen steeds twee methoden aangereikt om ondergeschikt gedrag te stimuleren. Van der Veen keek welke methode het beste werkt.

Lees meer