Bij heupslijtage meer bewegen en afvallen

Patiënten met overgewicht die last hebben van slijtage van het heupgewricht (artrose) zijn gebaat bij behandeling die is gericht op beweging en afvallen. Ondanks dat internationale richtlijnen dit aanbevelen, krijgt slechts 10% van de patiënten deze behandeling voorgeschreven door de huisarts.

Lees meer

Nieuwe contra-indicaties Protelos

Uit een Europese herbeoordeling van strontiumranelaat (Protelos) blijkt dat er contra-indicaties nodig zijn om het risico op veneuze trombo-embolie (VTE) tot een minimum te beperken.

Strontiumranelaat mag niet langer gebruikt worden bij patiënten met huidige of eerder doorgemaakte VTE en bij patiënten die niet mobiel zijn door langdurige bedrust of herstel na een operatie. Naast deze contra-indicaties zijn de waarschuwingen voor overgevoeligheidsreacties in de productinformatie aangepast.

Lees meer

Ouders enthousiast over nieuwe screening op heupafwijkingen bij baby’s

Vroegtijdige screening van baby’s op heupafwijkingen is essentieel voor een snelle diagnose en eventuele behandeling van de aandoening. Een effectieve manier om zuigelingen op heupafwijkingen te screenen is met behulp van echografie. UT promovenda Marjon Witting deed een uitvoerige studie onder ruim vierduizend zuigelingen en promoveert op vrijdag 13 januari 2012. Haar adviezen kunnen beleidsmakers in de jeugdgezondheidszorg helpen bij het nemen van beslissingen over mogelijk nationale invoering van de echografische screening op heupafwijkingen.

Lees meer