Wolken- en neerslageigenschappen gebruiken voor klimaatmonitoring

Wolken spelen een belangrijke rol in de stralingsbalans en hydrologische cyclus op aarde. Om te kunnen bepalen of wolken- en neerslageigenschappen op termijn veranderen in een veranderend klimaat zijn nauwkeurige en wereldwijde metingen nodig.

Deze eigenschappen kunnen worden bepaald uit satellietmetingen van gereflecteerde zonnestraling. De Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) meet elk kwartier de gereflecteerde zonnestraling boven Europa en Afrika.

Lees meer

Winteropvang voor daklozen zondag open

Zondag 29 januari 2012 kunnen daklozen in Den Haag voor het eerst deze winter gebruik maken van de winteropvang. De opvang opent haar deuren omdat het vanaf komende week gaat vriezen. Het is dan niet langer verantwoord om buiten te slapen. Daklozen kunnen daarom tijdelijk gratis terecht bij de Kessler Stichting en het Leger des Heils. Zij krijgen daar naast een slaapplaats ook een maaltijd aangeboden.

Lees meer