Méér kans op herstel na een beroerte

Elk jaar krijgen naar schatting 41.000 mensen in Nederland een beroerte. Dit zijn meer dan 110 mensen per dag. Zij houden daar vaak blijvende gevolgen aan over. Vijf jaar na een beroerte kan 42% van de getroffenen niet volledig zelfstandig leven. Een beroerte heeft dus een grote impact.

Dr. Carel Meskers, revalidatie-arts van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

Daarom maakt de Hersenstichting zich sterk voor méér en nieuwe onderzoeken naar beroerte. Iedereen kan bijdragen met een gift op www.hersenstichting.nl/beroerte of op giro 860.

Onderzoek bij kinderen met epilepsie

Inzicht in het ontstaan van epilepsie kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Onderzoek van Marlien Aalbers in Kempenhaeghe resulteert in een beter zicht op het effect van nervus vagus stimulatie bij kinderen met epilepsie.

Hersenweefsel voor onderzoek naar psychiatrische aandoeningen

De Nederlandse Hersenbank ontvangt samen met vijf universitaire onderzoeksgroepen een substantiële NWO-subsidie voor het opzetten van een nationale infrastructuur om hersenweefsel te verzamelen van overleden patiënten met psychiatrische hersenziekten. Hiermee wordt meer (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaken en mogelijke behandeling van deze nog grotendeels onbegrepen hersenaandoeningen.

MS ernstiger bij mannen

De kans om multiple sclerose (MS) is bij vrouwen groter dan bij mannen. Uit recent onderzoek van Menno Schoonheim van VUmc MS Centrum blijkt echter dat mannen die MS hebben ernstiger zijn aangedaan.

Stamceltherapie herstelt schade in het pasgeboren brein

Mesenchymale stamcellen uit beenmerg verminderen hersenschade na zuurstofgebrek bij pasgeboren muizen. De toegediende stamcellen reageren op de omgeving in de hersenen en scheiden groeifactoren uit die herstel van het hersenweefsel stimuleren.