Hersenschade komt veel vaker voor dan gedacht

Veel meer mensen dan aanvankelijk gedacht, lijden aan hersenschade. Bij meer dan 1 op de 7 mensen van 45 jaar en ouder worden kleine bloedingen in de hersenen geconstateerd, die mogelijk duiden op de ontwikkeling van ouderdomsziektes zoals beroerte en dementie. Meer dan een derde deel van alle ouderen boven de 80 jaar heeft minstens één zogeheten microbloeding gehad. Aangezien over deze microbloedingen tot voor kort slechts weinig bekend was, is het totaal aantal mensen met hersenschade dus veel groter dan tot op heden werd gedacht. Dit blijkt uit het proefschrift “Beeldvorming van cerebrale microangiopathie in de algemene bevolking” van Mariëlle Poels.

Motorische ontwikkeling van tevroeggeboren kinderen

Het blijkt dat de grof-motorische ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen (zwangerschapsduur ≤32 weken) gemiddeld langzamer verloopt dan van op tijd geboren kinderen. Inge-Lot van Haastert concludeert dat in haar proefschrift dankzij 20 jaar follow-up van kinderen die op de intensive care voor pasgeborenen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht hebben gelegen.

MS ernstiger bij mannen

De kans om multiple sclerose (MS) is bij vrouwen groter dan bij mannen. Uit recent onderzoek van Menno Schoonheim van VUmc MS Centrum blijkt echter dat mannen die MS hebben ernstiger zijn aangedaan.

Hersenschade bij diabetes neemt slechts langzaam toe

In zijn proefschrift laat Jeroen de Bresser zien dat nieuwe geavanceerde MRI-technieken een belangrijke plek hebben binnen wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en oorzaken van hersenvaatziekten.

Vroege behandeling voorkomt hersenschade

Sommige pasgeboren baby’s krijgen een ernstige hersenbloeding. Door de ophoping van hersenvocht krijgt een deel van die baby’s verwijde hersenkamers. Mieke Brouwer onderzocht een nieuwe behandeling hiervan.