Nicotine veroorzaakt blijvende schade in jonge hersenen

Jong beginnen met roken verstoort de normale hersenontwikkeling en leidt tot permanente veranderingen in de functie van het prefrontale brein. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Natalia Goriounova.

De meeste rokers beginnen op jonge leeftijd, tijdens de puberteit. Roken op deze leeftijd is schadelijk voor de hersenen omdat die dan nog volop in ontwikkeling zijn. Met name de prefrontale schors, het gebied van het brein dat betrokken is bij aandacht en cognitieve controle, is pas tegen het twintigste levensjaar volledig ontwikkeld.

Lees meer

Heeft cultuurbeleving invloed op het brein?

Is er een relatie tussen de cultuur waarin je opgroeit en de ontwikkeling van het brein? Hoogleraar Lydia Krabbendam van het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro om hiernaar onderzoek te doen.

Haar onderzoek focust zich op hoe iets gezamenlijks als cultuurbeleving de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt. Krabbendam spreekt 23 maart 2021 haar oratie uit aan de VU, met de titel ”Niemand stapt tweemaal in de dezelfde rivier”.

Lees meer

Geen bewijs voor negatieve effecten mobiel telefoongebruik op kinderen

Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen of de gezondheid van kinderen.

Lees meer