Stresshormoon cortisol verbetert intellectuele prestaties

Ernstige stress zorgt ervoor dat je minder goed kunt nadenken: je kunt je niet goed meer focussen en bent snel afgeleid. Uit onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat het stresshormoon cortisol niet – zoals altijd werd verondersteld – bijdraagt aan dit

Genetische invloed op omgaan met emoties aangetoond

Mensen met een bepaalde variant van het COMT-gen zijn minder goed in het verwoorden van hun gevoelens. Dat hebben onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen aangetoond in een studie waarbij

Wat gebeurt er in ons brein als we rondkijken?

Tijdens een MRI scan wordt aan patiënten gevraagd om de ogen op een vast punt te focussen. Oogbewegingen veroorzaken namelijk ruis bij hersenonderzoek naar visuele waarneming. Bij een nieuw ontwikkelde techniek geeft juist de registratie van

Waar en wanneer in het brein

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) en Electroencefalografie (EEG) zijn de twee meest gebruikte technieken om vast te stellen wat er in de hersenen gebeurt tijdens het uitvoeren van een taak.