Waarom is het energieverbruik van de hersenen zo hoog?

Onze hersenen gebruiken maar liefst zo’n twintig procent van alle calorieën die je eet. Hersenonderzoekers aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschapen (NIN-KNAW) deden onderzoek naar de vraag waarom het energieverbruik van de hersenen zo hoog is. Zij zijn er voor het eerst in geslaagd om het energieverbruik van de hersenen te meten en toonden aan dat het verbruik niet alleen hoog maar ook variabel is.

Balans tussen starten en stoppen van bewegingen is verstoord bij Parkinson

Wat gezonde mensen gedachteloos doen, bijvoorbeeld iets oppakken, is voor patiënten met de ziekte van Parkinson in toenemende mate moeilijk. Zij hebben last van bewegingsproblemen, zoals traagheid, opstartproblemen en beven. UMCG-onderzoeker Carolien Toxopeus bestudeerde de hersenactiviteit bij dergelijke bewegingsproblemen. Zij verklaart deze door achteruitgang in de hersenfunctie die de balans tussen starten en stoppen van de spieren aanstuurt, in combinatie met achteruitgang in de verwerking van wat de ogen waarnemen. Toxopeus promoveert op 6 juni 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen op de resultaten van haar onderzoek.

Door slimmer rekenen meer dagen tijdwinst bij pasgeborenen

Tijd is essentieel bij de behandeling van hersenproblemen bij (veel) te vroeg geboren kinderen. Door slimmer te rekenen met bestaande meetgegevens, kan meerdere dagen tijdwinst geboekt worden bij het bepalen wáár in de hersenen problemen zijn opgetreden.

Dit is het resultaat van het onderzoek van klinisch fysicus Ward Jennekens (Máxima Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven), die hierop promoveert op 16 april 2012.

Onbewuste waarneming lichaamstaal stuurt gedrag

Onze hersenen kunnen kleine verschillen in lichaamshoudingen van anderen waarnemen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de cognitief neurowetenschapper Charlotte Sinke, waarop ze vrijdag 27 januari 2012 promoveert aan Tilburg University. Als een ander bedreigend overkomt, verhoogt dat automatisch onze aandacht.

Lichaamseigen cannabissysteem mogelijk betrokken bij schizofrenie

In zijn proefschrift laat Matthijs Bossong met MRI-scans zien dat het lichaamseigen cannabissysteem betrokken is bij het aansturen van hersenfuncties zoals geheugen en informatieverwerking. Bossong mat de hersenactiviteit en de taakprestatie in gezonde vrijwilligers na toediening van THC, een psychoactieve stof die het lichaamseigen cannabissysteem activeert, en placebo, een niet-werkzame stof.

EEG voorspelt juiste behandeling bij ADHD en depressie

Antidepressiva voor mensen met een depressie en ritalin voor ADHD-patiënten. Het zijn de geijkte medicinale behandelingen bij dergelijke aandoeningen. Maar de medicijnen blijken lang niet altijd even effectief voor alle patiënten. Promovendus Martijn Arns deed onderzoek naar het voorspellen van de juiste behandelmethode bij depressie en ADHD. Volgens hem biedt EEG-onderzoek uitkomst: “In de toekomst zou de patiënt, na een eenvoudig EEG-onderzoek, een gepersonaliseerde behandeling kunnen ondergaan.” Arns promoveert op 23 december 2011 aan de Universiteit Utrecht.

Hersenactiviteit voorspelt effect van medicatie

Behandelingen in de psychiatrie worden op het moment vooral vastgesteld op basis van het gedrag. Hyperactiviteit, aandachtsproblemen, somberte: op basis van dergelijke gedragingen wordt in de praktijk een diagnose gesteld, en dienovereenkomstig een behandeling gestart met ‘anti’-depressiva of andere behandelingen. De effectiviteit van deze benadering staat de laatste tijd vaak ter discussie. Waarom is de effectiviteit van antidepressiva en andere behandelingen bij ADHD en depressie zo beperkt?