Nieuwe trombosebehandeling geeft minder kans op bloedingen

Ester Löwenberg onderzocht de rol van stollingsfactor FXI in hemostase en trombose. Ze keek bij proefdieren naar effectiviteit en veiligheid van FXI-remming via anti-sensetechnologie, waarbij medicijnen worden gebruikt om de vorming van een specifiek eiwit te remmen.

Bloedstolling bij trombose

De bloedstolling kent grofweg drie systemen: stolling, natuurlijke antistolling, en stolselafbraak, die in verbluffend evenwicht met elkaar zijn – als het goed is. Dit is te vergelijken met het remmen en gasgeven tegelijk, en wel zodanig dat de auto doet wat hij