Helemaal Humanitas Prijs 2011 voor maatjesproject

De Helemaal Humanitas Prijs 2011 is gewonnen door het Maatjesproject Slachtoffers Mensenhandel (MSM). De jury roemt het feit dat vooral jonge vrijwilligers dit “zware, moeilijke en dappere werk” doen.