Hartklepoperaties in meer ziekenhuizen mogelijk

Hartpatiënten Nederland is blij dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) is teruggekomen van een eerdere beslissing van haar voorganger om nog slechts in vijf Nederlandse ziekenhuizen hartklepoperaties via een katheter toe te staan.

Ingrijpende openhartoperatie niet altijd meer nodig

Het ministerie van VWS heeft in Nederland vijf ziekenhuizen aangewezen die transcatheter hartklepinterventies (THI’s) mogen doen. Een van die vijf is het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout. Transcatheter hartklepinterventies is een ingreep

Hartklep vervangen via de halsader

Een cardiothoracaal chirurg en een cardioloog van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) zijn er onlangs in geslaagd via de halsader een nieuwe biologische (tricuspidalis)hartklep te plaatsen bij een 74-jarige vrouw.