Risico op ernstige hypotensie bij gebruik Brinavess

Sinds de registratie in Europa in september 2010 zijn meldingen ontvangen van ernstige hypotensie en bradycardie bij infusie met vernakalant (Brinavess).

Zorgverleners moeten de patiënt tijdens en gedurende ten minste 15 minuten na toediening van de infusie met vernakalant frequent controleren op tekenen van een plotselinge verlaging van de bloeddruk of hartfrequentie. De productinformatie van vernakalant wordt aangepast.

Lees meer