Succes pacemakertherapie vooraf te voorspellen

Uit onderzoek blijkt dat bij patiënten met ernstig hartfalen, de mate waarin het hart samentrekt en wringt een voorspellende waarde heeft voor hoe de patiënt reageert op therapie met een pacemaker. Met name patiënten waarbij het hart niet tot nauwelijks wringt reageren goed op de behandeling met een pacemaker. Hierdoor is het mogelijk om patiënten vooraf beter te screenen en het succes van een ingreep te bepalen. Eventueel onnodige ingrepen kunnen de patiënt dan in de toekomst bespaard worden. Dit concludeerde Iris Rüssel in haar onderzoek, waarop zij op woensdag 14 april promoveert aan VU medisch centrum.

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst hartfalen in Meander

Op woensdag 7 april 2010 wordt in Meander Medisch Centrum wederom een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met de aandoening hartfalen georganiseerd. Ook naasten zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de aula van Meander, locatie Amersfoort Elisabeth. Het is een gezamenlijk initiatief van Beweging 3.0, de Regionale Huisartsen Vereniging Eemland, de hartpatiëntenvereniging Hart & Vaatgroep regio Utrecht en Gooi en Meander Medisch Centrum.

Lees meer