Tweehonderdste hartpatiënt ondergaat celtherapie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft onlangs de tweehonderdste hartpatiënt behandeld met intramyocardiale celtherapie. Bij deze innovatieve behandeling krijgt de patiënt geselecteerde cellen uit zijn eigen beenmerg ingespoten in de hartspier. De behandeling leidt tot een betere doorbloeding en functie van het hart en vermindert de klachten.

Telomeerverkorting leidt mogelijk tot chronisch hartfalen

Patiënten met chronisch hartfalen (CHF) hebben kortere telomeren dan gezonde leeftijdsgenoten. Het promotieonderzoek van Liza Wong heeft dat bevestigd. Ook blijkt dat gezonde kinderen van CHF-patiënten kortere telomeren hebben dan gezonde kinderen van gezonde ouders. Dit suggereert dat gezonde kinderen van CHF-patiënten wellicht een groter risico lopen om CHF te ontwikkelen.

Nieuwe erfelijke oorzaak hartfalen ontdekt

De genetische mutaties van veel hartziekten zijn nog niet bekend. In PLoS Genetics publiceren onderzoekers van het UMC St Radboud een nieuwe genetische oorzaak voor hartfalen (gedilateerde cardiomyopathie). Het gaat om een enzym dat suikerstaarten aan eiwitten plakt. Als er iets misgaat met die versuikering, wordt de hartfunctie ondermijnd.

Veelbelovende behandelstrategie voor hartritmestoornis ontdekt

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Meer dan zes miljoen Europeanen hebben last van deze aandoening en de komende decennia zal dit aantal waarschijnlijk verdubbelen, onder meer door de vergrijzing. De gevolgen zijn ernstig: een verhoogd risico op overlijden, herseninfarct, hartfalen en verminderde kwaliteit van leven.

Inkoopgids eHealth: kompas voor zorgaanbieder en inkoper

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vorige maand de Inkoopgids eHealth 2012 uitgebracht. De inkoopgids is bedoeld als kompas bij de inkoop van eHealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus. Zorginkopers en zorgaanbieders vinden in de gids actuele informatie en hulpmiddelen die zij kunnen gebruiken bij het maken van afspraken over deze zorg. Twee speerpunten In een

Geneesmiddelen op maat bij patiënten met hartfalen

In zijn oratie breekt hoogleraar Adriaan Voors een lans voor een meer individuele aanpak in het voorschrijven van geneesmiddelen bij patiënten met hartfalen. ‘Pillen op maat’, luidt zijn devies. Volgens Voors zal het wetenschappelijk onderzoek zich in de nabije toekomst meer

Nader inzicht in rol versuikerde eiwitten bij hartfalen

Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met hartfalen toe. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij het hart niet meer voor voldoende zuurstof kan zorgen. De patiënt wordt hierdoor kortademig en raakt chronisch vermoeid. De prognose en kwaliteit van het leven zijn slecht. Onderzoek van