Luis in je haar? Kammen maar!

Dat is de boodschap die het RIVM wil meegeven aan bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten op basisscholen, en medewerkers van kinderopvangcentra.

De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Bestrijding van luizen staat centraal op de Landelijke Hoofdluisdag.