Individuele behandeling voor nauwe halsslagader

Het behandelen van halsslagadervernauwingen bij patiënten die een hartoperatie dienen te ondergaan blijft controversieel, terwijl we weten dat de wereldwijde kost voor de (na)behandeling van een patiënt met een beroerte 2 tot 4 miljard dollar per jaar bedraagt.

MRI-scan brengt onzichtbare schade toch in beeld

Schade aan kleine bloedvaatjes in de hersenen veroorzaakt cognitieve achteruitgang en dementie. Maar hoe maak je die schade zichtbaar? Jorn Fierstra bekeek met functionele MRI-scans de doorbloeding van de hersenen.

Hersendoorbloeding zonder contrastmiddel toch zichtbaar

Met een nieuwe MRI-methode is het mogelijk de hersendoorbloeding en verstoringen ervan zichtbaar te maken. Reinoud Bokkers laat zien dat ‘arteriële spin labeling’ (ASL) daarvoor bruikbaar is bij patiënten met een acuut herseninfarct en symptomatische vernauwingen van de halsslagader.

Matig nierfalen bij vaatpatiënten vaak onbekend

Een kwart van de patiënten die geopereerd zijn vanwege een halsslagadervernauwing hebben slecht werkende nieren. Dat is vaak onbekend, waardoor deze patiënten geen optimale behandeling krijgen. Onderzoekers van het UMC Utrecht en het