Vogelgriep in Kelpen-Oler

In Kelpen-Oler (Limburg) is bij een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus aangetroffen. Het gaat om een H5 variant van het vogelgriepvirus. Waarschijnlijk gaat het hier om de milde variant. Dat wordt nu nader onderzocht.

Alle 42.700 kalkoenen op het bedrijf worden geruimd, conform de regelgeving van de Europese Unie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat op zondag 18 maart 2012 deze ruiming uitvoeren.

Lees meer

Gevaar van bioterrorisme beperkt Erasmus MC

De National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) in de Verenigde Staten heeft geadviseerd dat de onderzoeksresultaten van virologen van het Erasmus MC gepubliceerd mogen worden, maar dat bepaalde gedetailleerde informatie over de methoden en resultaten geheim moet blijven. De onderzoekers hebben hun bedenkingen bij dit advies, maar zullen het respecteren. De Rotterdamse virologen hebben … Lees meer