‘Alternatieve besparing IVF goed mogelijk’

Een alternatief voorstel om op de collectieve uitgaven aan IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen te besparen, verdient vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid de voorkeur. In het door gynaecologen (NVOG) en patiënten (Freya) samengestelde alternatief is onder meer sprake van de introductie van een leeftijdsgrens van 43 jaar, een ‘afwachtend beleid’ bij vrouwen met een goede prognose en een doelmatiger medicijngebruik.

Afwachtend beleid bij gebroken vliezen

Het inleiden van een bevalling bij vrouwen van wie de vliezen gebroken zijn na een zwangerschap tussen 34 en 37 weken, leidt niet tot een beter resultaat dan het alternatief: afwachten.

Dat blijkt uit een onderzoek onder vrouwen door heel Nederland, dat is geïniteerd door gynaceologen van het Maastricht UMC+. Het onderzoek is gepubliceerd in PLoS Medicine. Eerste auteur is David van der Ham, die sinds kort in het Martini Ziekenhuis in Groningen werkt.

Nederlandse vrouwen kiezen niet voor keizersnede zonder medische reden

De Nederlandse Vereniging van Gynaecologen heeft laten weten dat zij vooralsnog geen reden ziet om een keizersnede zonder medische reden uit te voeren. Dit in tegenstelling tot de bestaande richtlijn in Amerika en de nieuwe in Engeland. In Nederland bevalt 15% van de vrouwen door middel van een keizersnede, terwijl dit in Amerika rond de 30% is. De verloskunde in Nederland gaat er vanuit dat de geboorte van een kind in principe een natuurlijk proces is. Centrale vraag is of vrouwen hier zelf ook zo over denken.

Pleidooi voor integrale verloskundige zorg

Nederland heeft in vergelijking met andere Westerse landen een hoge babysterfte. Om dit probleem aan te pakken pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot voor een geïntegreerd verloskundig zorgmodel waarbij de zwangere vrouw en haar kind centraal staan.

Onderzoek werpt nieuw licht op onvervulde kinderwens

Al tijdens haar studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verdiepte Monique Brandes (1981, Geldrop) zich in de verloskunde en gynaecologie. Donderdag 24 februari 2011, vijf jaar na het behalen van haar artsexamen, verdedigt zij haar proefschrift Observational studies in reproductive medicine