Jongeren hebben veel vragen over online veiligheid

In de eerste twee maanden na de lancering van de jongerensite vraaghetdepolitie.nl kwamen via dit platform veel vragen binnen over online veiligheid. Daarnaast zochten jongeren op de site zelf naar informatie over het onderwerp veilig internetten. Dat de site in een behoefte voorziet, blijkt uit de bezoekersaantallen.

Lees meer