Verandering griepvirus minder complex dan gedacht

Een of enkele veranderingen aan de buitenkant van griepvirussen zijn voldoende om aan de herkenning door het immuunsysteem van de mens te ontsnappen. Dit publiceren onderzoekers van het Erasmus MC vrijdag 22 november 2013 in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science. Door deze bevinding kunnen nieuwe varianten van het griepvirus sneller worden opgespoord, waardoor de griepprik tijdig kan worden aangepast voor een optimale werking.

Is de jaarlijkse griepprik noodzakelijk?

Het inhoudelijke debat over nut en/of noodzaak van de jaarlijkse griepprik moet in alle openheid gevoerd worden. Wel is het van belang een goed onderscheid te maken tussen het wetenschappelijk debat en het ondermijnen van de integriteit van een individueel persoon en daarmee van zijn argumenten. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in de beantwoording van Kamervragen over de rechtszaak die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangespannen tegen een huisarts.

Griepvaccinatiecampagne weer van start

Vanaf de tweede week van oktober 2011 halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden als zij griep krijgen.

Griepseizoen 2011 – advies apothekers

De KNMP raadt aan om zeer terughoudend te zijn met het gebruik van antivirale middelen tegen de Mexicaanse griep. Ook herhaalt de KNMP de waarschuwing tegen het bestellen van antivirale middelen via apotheken die uitsluitend via internet werken.

Voor elke griep een andere prik

De opkomst voor vaccinatie tegen de jaarlijks terugkerende wintergriep onder risicogroepen lag vorig jaar op hetzelfde hoge niveau als in de jaren daarvoor.

Minder griepvaccinaties bij eerste levering

De eerste levering van vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) bevat een kleinere hoeveelheid dan verwacht. Minister Klink zei vanmiddag te betreuren dat de productie tegenvalt. De belangrijkste leverancier, Novartis, heeft het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) gemeld dat eind oktober minder vaccins kunnen worden geleverd dan de bedoeling was. Het NVI plaatste namens het ministerie van VWS de vaccin-bestellingen.