Ziekenhuiscapaciteit op orde voor eventuele pandemie

Ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben zich in onderling overleg goed voorbereid op een eventuele grieppandemie. Maar op landelijk niveau is nog onvoldoende inhoudelijk advies en coördinatie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van stafmedewerker Raoul Nap van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Zorginstellingen tijdig voorbereid op grieppandemie

Zorginstellingen zijn goed voorbereid op de grieppandemie. Dat concluderen de Inspecties voor de gezondheidszorg en jeugdzorg (IGZ en IJZ) na onderzoek. Onder zorginstellingen wordt verstaan: ziekenhuizen, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, ambulancediensten en jeugdzorginstellingen.

IGZ en IJZ onderzoeken continuïteitsplannen zorgsector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) onderzoeken in augustus hoe ver de zorgsector gevorderd is met de continuïteitsvoorbereiding voor een grieppandemie. Dit doen de inspecties in opdracht van minister Klink en minister Rouvoet.