Garantie Ondernemingsfinanciering ook voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen en andere curatieve zorginstellingen vallen nu ook onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) van het ministerie van Economische Zaken. De garantie betekent dat banken bij leningen voor bouwinvesteringen van ziekenhuizen tot 50 miljoen per instelling een staatsgarantie van 50% kunnen krijgen. Deze kredietcrisismaatregel moet een positief effect hebben op de instandhouding van de werkgelegenheid in de bouw en het op peil houden van de kwaliteit van de gebouwen in de zorg. anken kunnen bij leningverstrekking aan instellingen in de curatieve zorg nu dus een beroep doen op de regeling ‘Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg’, ook wel de GO Cure genoemd.

Lees meer