Oogziekten tasten ook de hersenen aan

Glaucoom en macula degeneratie zijn niet alleen oogziekten, maar hebben ook betrekking op de hersenen. Onderzoek van promovendus Aditya Hernowo geeft daarvoor nieuwe aanwijzingen. Als bij de behandeling van deze oogziekten meer aandacht wordt besteed aan de hersenen, is de kans op herstel van het gezichtsvermogen mogelijk groter, aldus de onderzoeker.

Macula degeneratie en glaucoom zijn aandoeningen waarbij het perifere zicht (dat wat men ‘vanuit de ooghoeken’ waarneemt) wordt aangetast. De precieze oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Macula degeneratie is een aantasting van het netvlies, een laag aan de achterkant van de oogbol die het licht ontvangt en verwerkt.

Meer zicht op effecten van geneesmiddelengebruik op openkamerhoek glaucoom

Glaucoom is de verzamelnaam voor aandoeningen aan de oogzenuw die leiden tot gezichtsveldverlies. Onbehandeld leidt glaucoom tot blindheid. In de westerse wereld komt openkamerhoek glaucoom (OKG) het meeste voor. Risicofactoren voor het ontstaan van OKG zijn een verhoogde oogdruk en het gebruik van bepaalde medicijnen. Promovendus Michael Marcus onderzocht hoe het gebruik van geneesmiddelen, zoals ontstekingsremmende corticosteroïden, anti-trombosemiddelen en cholesterolverlagende statines, samenhangt met het risico op OKG.

Laat uw ogen testen tijdens de Regionale Oogzorg Weken

Uw ogen zijn een kostbaar bezit, wellicht hét kostbaarst. Laat uw ogen daarom tijdens de Regionale Oogzorg Weken in de maand november kosteloos screenen door een deelnemende optometrist van het Optometristen Collectief Rijnmond.

Vroegtijdige signalering oogziekte glaucoom belangrijk

Vroegtijdige signalering van de oogziekte glaucoom is van groot belang. Alleen dan kan blijvende schade aan het oog worden voorkomen. Zaterdag 6 maart was het Glaucoomdag in Nederland. Opnieuw benadrukte de Glaucoomvereniging dat de groei van het aantal patiënten met de oogaandoening exponentieel is. Binnen tien jaar is het aantal glaucoompatiënten met 30% toegenomen ten opzichte van het jaar 2000. Risicogroepen zijn mensen van 45 jaar en ouder, mensen met een donkere huidskleur of mensen met glaucoom in de familie.

Onderzoek toont mogelijkheden tot verbetering glaucoomdiagnose in Europa

Glaucoom is wereldwijd één van de grootste oorzaken van onomkeerbare blindheid. Ongeveer 50% van alle glaucoom gevallen blijft ongediagnosticeerd. Onderzoek uitgevoerd door de European Optic Disc Assessment Trial (EODAT) studiegroep toont aan dat de nauwkeurigheid van de diagnose van glaucoom kan verbeteren.