Nader inzicht in vertroebeling glasvocht

Het glasvocht is een soort gelei die het grootste deel van het oog opvult. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer we ouder worden, wordt het glasvocht troebeler en ontstaan er met vocht