Grote impact van corona in gehele samenleving roept om gerichtere crisisaanpak in toekomst

De corona-epidemie heeft ingrijpende effecten op de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal. Naast directe effecten, een besmetting met het coronavirus, zijn er ingrijpende indirecte effecten, met name bij kwetsbare groepen in de samenleving. Deze bevindingen geven de urgentie aan van het verbeteren van het crisisbeleid bij coronagolven, maar ook andere crises. Onderzoek Nader … Lees meer

Hersentumoren en gebruik van mobiele telefoon

Om eventuele gezondheidsschade door gebruik van mobiele telefoons aan het licht te brengen, met name tumoren in het hoofd, wordt al langere tijd veel onderzoek gedaan. Op dit moment zijn gegevens beschikbaar over een gebruiksperiode van maximaal 13 jaar.

Lees meer

Vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen moet verder omlaag

Voor minister Schippers van Volksgezondheid is patiëntveiligheid één van de belangrijkste thema’s in de zorg. Zij zet het streven naar 50% vermindering van het aantal onnodige sterfgevallen (1735 overleden patiënten in 2004) en gezondheidsschade

Lees meer