“Handhaaf verbod op gezondheids-apk’s”

Er is ons land nog veel winst te behalen op het gebied van gezondheidspreventie. Niet zozeer door het aanbieden van nog meer bevolkingsonderzoek en zelftests, maar door het faciliteren van een gezonde leefstijl, minder en gevarieerder eten, meer bewegen en stoppen met roken. De overheid moet zich hierin veel actiever opstellen en overbodige screening en gezondheids-apk’s blijven verbieden.

Verplichte schaamlipfoto’s juridisch onhoudbaar

Dat zorgverzekeraars foto’s eisen van schaamlippen, als patiënten een schaamlipcorrectie willen, is in strijd met de wet. Dat betoogt Rolinka Wijne, docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, deze week in Medisch Contact. Artsen die weigeren foto’s van de schaamlippen (labia) aan de zorgverzekeraar te verstrekken hebben volgens haar de regelgeving aan hun zijde.

Melding bijwerkingen medicijnen

Het is onduidelijk of patiënten daadwerkelijk en tijdig voorlichting krijgen over bijwerkingen van geneesmiddelen. Het is de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is, wie de patiënt daadwerkelijk moet inlichten en op welke termijn dat moet gebeuren.

“Omkeren bewijslast niet altijd in belang van zorgconsument”

Omkeren die bewijslast! Dat is het pleidooi van de Consumentenbond om zorgconsumenten beter te beschermen bij medische missers. Een dergelijke maatregel kan ook averechts werken: in het nadeel van de patiënt. Aldus Mr. Annemarie Vermeulen, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Dat is zorgelijk!

Zorgfraude door artsen

Een arts die signalen ontvangt van zorgfraude door collega’s moet in actie komen, dat ligt – net als bij verzekeringsfraude – voor de hand. Maar de rol van de signalerende arts moet duidelijker worden.

Beroepsgeheim niet versoepelen

De KNMG vindt niet dat er soepeler met het medisch beroepsgeheim moet worden omgegaan. “Versoepeling van het beroepsgeheim is onverstandig”, vindt Aart Hendriks, coördinator gezondheidsrecht.