Met gezamenlijke gezondheidsmonitor beter inzicht in gezondheid

Met de ondertekening van een convenant op 30 november 2011 hebben het RIVM, CBS en de GGD’en een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke gezondheidsmonitor. Dit levert straks landelijke cijfers op die uitgesplitst kunnen worden naar regionaal en lokaal niveau. Door de beschikbaarheid van deze cijfers ontstaat beter inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers.

Consumentenpanel Gezondheidszorg

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat inmiddels uit 6000 Nederlanders die regelmatig vragen beantwoorden over de gezondheidszorg, over verzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners. Wat vinden ze ervan? Wat zijn hun verwachtingen en ervaringen? Door de forse uitbreiding van het panel is het ook mogelijk

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht

Geestelijke ongezondheid vormt een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen Nederlandse bevolking. Wanneer iemand kampt met psychische problemen, dan heeft dat negatieve gevolgen niet alleen voor de persoon zelf, maar