TNO maakt rendement samenwerking eerstelijnszorg zichtbaar

TNO heeft een gebruiksvriendelijke, digitale businesscase tool ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Hiermee kunnen zorgverleners en hun adviseurs de effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen. Zo wordt duidelijker wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier.

Met het businessmodel-eerstelijn kunnen de consequenties van samenwerking tussen diverse partijen in de gezondheidszorg inzichtelijk worden gemaakt.

Een belangrijke vraag bij een idee voor een nieuwe samenwerking of het verbeteren van de zorg is of de vernieuwing winst oplevert voor de zorgverleners én de patiënt. Met de webtool worden alle variabelen die van belang zijn gestructureerd in kaart gebracht. Daardoor worden de effecten voor zorgverlener en patiënt inzichtelijk. Op basis van deze inzichten kunnen zinvolle discussies worden gevoerd over de werkelijke meerwaarde van de vernieuwing.

Lees meer

Nieuwe directeur Gezondheidscentra

Met ingang van 1 oktober is Ir. J.P.M. Oomes benoemd tot directeur van de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Hij volgt de heer Hoefsmit op die op 1 november aanstaande zijn werkzaamheden ten behoeve van de LRJG zal beëindigen. De heer Oomes heeft een bedrijfskundige achtergrond. Als hoofd inkoop in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) heeft hij de nodige ervaring opgedaan binnen de gezondheidszorg. “Met zijn kennis en ervaring verwachten wij dat hij op een energieke en patiëntgerichte wijze leiding kan geven aan de organisatie van de LRJG” aldus professor Miedema, voorzitter Raad van Toezicht LRJG.

Lees meer