Rijke mensen zijn gezonder dan arme mensen

Rijke mensen zijn gezonder dan arme mensen, net als hoog opgeleiden en werkenden. Maar bij het meten van deze ongelijkheden kunnen ongemerkt veel verschillende meetfoutenoptreden. In zijn proefschrift ‘Empirical Studies in the Measurement of Socio-economic Inequality in Health’ deed Steef Baeten studies naar hoe deze meetfouten voorkomen kunnen worden en presenteert hij nieuwe feiten.

Lees meer

Gemeente en Erasmus MC pakken gezondheidsachterstand aan

De gemeente Rotterdam en Erasmus MC slaan de handen ineen bij de bestrijding van gezondheidsachterstand van Rotterdammers. Dat is hard nodig, zo wijzen diverse onderzoeken uit. In vergelijking met de rest van Nederland heeft Rotterdam een hoger sterftecijfer, met als belangrijkste oorzaken hart- en vaatziekten, kanker, ademhalingswegen, diabetes en dementie.

Lees meer