Kapper ZZP’ers tot stoppen gedwongen als Europese wetgeving doorgaat

Mocht de Europese raamovereenkomst voor de veiligheid en gezondheid voor kappers opgenomen worden in Europese Arbowetgeving dan worden ZZP’ers en ambulante kappers in de kappersbranche tot stoppen gedwongen. Het werken wordt hen onmogelijk gemaakt door onterechte wetgeving.

Hairstyle

Nu vragen de Europese sociale partners aan de Europese commissie deze overeenkomst in wetgeving om te zetten. In april van dit jaar hebben de Europese sociale partners voor de kappersbranche een raamovereenkomst ondertekend. FNV MOOI heeft tijdens de onderhandelingen keer op keer geprotesteerd tegen de overeenkomst omdat de overeenkomst voor alle werkenden moet gelden.

Achmea start met huiskamergesprekken

Verzekeraar Achmea wil weten wat er in Nederland leeft en gaat daarom met Nederlanders in gesprek in hun eigen huiskamer. In navolging van de Conventie van Achlum in het voorjaar van 2011, wil Achmea met iedereen praten over de maatschappelijk relevante thema’s gezondheid, werk, pensioen, veiligheid en mobiliteit.

Het effect van voeding op de gezondheid van je kind

Het lichaam van een kind heeft tegenwoordig veel te verduren: milieuverontreiniging, additieven in voeding, virussen en reacties op voedingsproducten. De huidige generatie kinderen heeft meer voedselallergieën, overgewicht, gedrags- en emotionele stoornissen, auto-immuunziekten en leerproblemen dan alle voorgaande generaties.

Atlas Leefomgeving online

Staatssecretaris Joop Atsma heeft de Atlas Leefomgeving geopend. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Deventer Schouwburg. Hierbij waren bestuurders en vertegenwoordigers van de provincies Overijssel en Gelderland, verschillende gemeenten en regiobestuurders aanwezig.

Aandacht voor nieuwe definitie van gezondheid in BMJ

In de British Medical Journal (BMJ) die 30 juli 2011 verscheen is een artikel gewijd aan de discussie over een nieuwe definitie van gezondheid. Dit artikel is mede gebaseerd op de uitkomsten van een door de Gezondheidsraad en ZonMw georganiseerde internationale bijeenkomst eind 2009.

Kinderbeweegfestijn op Nationale Gezondheidsbeurs

Tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht (21 tot en met 23 januari) zal Uitgeverij Fysio Educatief een beweegfestijn organiseren. Het podium bij de stand van de uitgeverij is continu in beweging.

Philips met gezondstand op Nationale Gezondheidsbeurs

Philips verlegt haar focus steeds meer naar producten die de gezondheid van de consument bevorderen. Daarom zal het toonaangevende Nederlandse bedrijf tijdens De Nationale Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs Utrecht een grote stand