Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-toets

In 2011 hadden kinderen in groep acht van de basisschool gemiddeld een Cito-score van 536. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in elke inkomensgroep een lagere score.

Première korte film over naasten van verslaafden

Op 1 november gaat de korte, interactieve film Verslaafd aan jou in première. De film is gemaakt naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de Alcohol en Drugs Infolijn van het Trimbos-instituut en vraagt aandacht voor de problematiek van partners van verslaafden.

Aansluitend wordt met betrokkenen een debat gehouden over dit onderwerp. Op 1 november verschijnt tevens een informatiefolder en gaat de website www.verslaafdaanjou.nl in de lucht.

Gewelddadige huwelijken in Afghanistan

Nergens komt huiselijk geweld zoveel voor als in Afghanistan. Voortdurende onveiligheid en strijd hebben de economische situatie ernstig verslechterd. Hierdoor kunnen mannen hun rol als kostwinner niet meer vervullen, komen traditionele manieren om conflicten op te lossen onder druk te staan, en zoeken mannen andere manieren om gezag af te dwingen.

Werken buiten kantoortijd is funest voor gezinnen

In ongeveer een op de vier gezinnen in Nederland werkt iemand buiten standaard arbeidstijden: ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekeinde. Dat heeft vaak te maken met de aard van de baan, maar soms kiezen mensen ervoor vanwege de zorg voor kinderen.

Gezinsrelaties en probleemgedrag adolescenten

In haar proefschrift onderzocht Veroni Eichelsheim gezinsrelaties op verschillende manieren, en op verschillende niveaus. Ze relateert de kwaliteit van gezinsrelaties aan externalizerend probleemgedrag, dat wil zeggen delinquent en agressief gedrag van adolescenten.