Minder asielzoekers in 2011

In 2011 vroegen 11,6 duizend mensen asiel aan in Nederland, 13 procent minder dan in 2010. De grootste groep was afkomstig uit Afghanistan.

Strengere regels voor gezinsmigratie

Nederland wil dat Europese lidstaten de mogelijkheid krijgen om strengere regels te stellen aan gezinsmigranten. Dat staat in antwoorden op vragen van de Europese Commissie over de richtlijn gezinshereniging, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft ingestemd.