Het effect van detentie op de geestelijke gezondheid

hekwerk

Heeft detentie een negatief effect op de geestelijke gezondheid van gedetineerden? Is het mogelijk dat er gedetineerden zijn voor wie detentie juist een positief effect heeft op de geestelijke gezondheid? Gevangen in jezelf Deze vragen over de invloed van gevangenschap op de psychische gezondheid komen aan de orde in het NSCR-symposium ‘Gevangen in jezelf’, op … Lees meer

Kabinet schrapt vrijheden voor gedetineerden

Externe vrijheden voor gedetineerden, zoals het penitentiair programma en het penitentiair verlof, gaan verdwijnen. Alleen het incidenteel verlof blijft gehandhaafd. Daarmee komt een einde aan de zogeheten detentiefasering. In plaats daarvan kunnen gedetineerden in aanmerking komen voor elektronische detentie.

Lees meer

Inkoop forensische zorg 2013 kan van start

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verantwoordingsdocument gepubliceerd met de regels voor forensische zorg in 2013. Hierin staan de voorgenomen besluiten voor de beleidsregels, nadere regels, prestaties en tarieven voor 2013 voor de forensische zorg. Zorgaanbieders en de zorginkoper kunnen nu de voorlopige regels zijn gepubliceerd, starten met de inkoop van forensische zorg voor 2013.

Lees meer

Ombudsman uit kritiek op onderzoek naar overlijden in gevangenissen

De overheid moet ervoor zorgen dat de toedracht rond een overlijden in een gevangenis duidelijk is. Dat gebeurt nu onvoldoende, omdat het onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen onvolledig en niet onafhankelijk genoeg is.

De overheid moet ook meer aandacht schenken aan de belangen van nabestaanden. Deze conclusies trekt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in zijn onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen.

Lees meer

Gedetineerden met licht verstandelijke beperking gebaat bij meer begeleiding

Mensen met een lichte verstandelijke beperking die in een Huis van Bewaring of gevangenis zitten, ervaren veelal dezelfde problemen als andere gevangenen. Maar ze hebben vaker onvoldoende kennis over de regels en procedures van de instelling en ondervinden regelmatiger problemen in het contact met anderen.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Tranzo (Tilburg University) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrumcentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een betere informatievoorziening en meer individueel gerichte begeleiding kunnen die problemen helpen oplossen.

Lees meer

Criminele vreemdeling raakt eerder verblijfsvergunning kwijt

Vreemdelingen die korter dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen binnenkort al na één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie) hun verblijfsvergunning kwijtraken; dit als zij een misdrijf plegen waarop twee jaar of meer gevangenis staat.

Nu kan dat pas na een opgelegde straf van minimaal een maand. Vreemdelingen die langer dan tien jaar in Nederland zijn, kunnen nu alleen nog hun verblijfsvergunning verliezen bij zware geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Daar komen zedenmisdrijven tegen minderjarigen bij. Voor deze zware delicten wordt de regel geschrapt dat criminelen na twintig jaar in Nederland hun verblijfsvergunning niet meer kwijt kunnen raken.

Lees meer