Platina Boek, De meeste mensen deugen, Rutger Bregman

Platina Boek voor De meeste mensen deugen

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman is bekroond met een Platina Boek. Van het boek werden in Nederland sinds het verschijnen in 2019 meer dan 350.000 exemplaren verkocht, genoeg voor de Platina status. Bregman werd verrast met de unieke Oorkonde op de dag dat zijn boek tevens honderd weken in de Bestseller 60 staat. De meeste mensen

Stadhuismuseum Zierikzee is Open Monument van de Maand maart

Het Stadhuismuseum in Zierikzee is verkozen tot Open Monument van de Maand maart 2013, op zaterdag 30 maart is het monument gratis toegankelijk voor publiek. Gidsen informeren bezoekers over de geschiedenis en voor de kinderen is er een speurtocht uitgezet.

Het Open Monument van de Maand is een initiatief van Stichting Open Monumentendag om zo meer draagvlak te creëren voor het behoud van monumenten. Het oude Stadhuis sluit naadloos aan bij het thema van Open Monumentendag 2013: Macht & Pracht.

Heeft cultureel erfgoed een toekomst?

Met de term cultureel erfgoed worden historische voorwerpen aangeduid die we belangrijk vinden om te bewaren voor later. Cultureel erfgoed heeft echter zelf ook een geschiedenis en de toekomst daarvan is niet zeker. Over onze omgang met cultureel erfgoed gaat het afscheidscollege ‘Verwaaide Vogels. Over cultureel erfgoed en andere dingen’ van prof. dr. Marlite Halbertsma, hoogleraar historische aspecten van kunst en cultuur bij de Erasmus School of History, Culture and Communication, die zij uitspreekt op vrijdag 8 juni 2012.

Leerlingen stellen betekenisvolle vragen over het verleden

In het klaslokaal is het doorgaans de docent die de vragen stelt. Albert Logtenberg onderzocht de vragen die leerlingen uit havo-4 stellen tijdens en na het lezen van een tekst bij het schoolvak geschiedenis. Logtenberg omschrijft het stellen van een historische vraag als een belangrijke historische vaardigheid en leeractiviteit.

Moeizame ontwikkeling van biologische landbouw in Nederland

Vijftig jaar geleden schudde Rachel Carson de VS wakker met het boek Silent Spring. Daarin beschreef ze een doemscenario als de landbouw doorging met de bestrijding van ziekten en plagen met persistente bestrijdingsmiddelen. In de VS werd al snel paal en perk aan deze middelen gesteld. In Nederland duurde het nog jaren voordat de overheid en het landbouwbedrijfsleven zich gedwongen wisten vergelijkbare maatregelen te nemen.