Waar woont de dader?

Jasper van der Kemp analyseerde de mogelijkheden tot verfijning van geografische daderprofilering: een opsporingsmethode om de woonplaats van een dader van een serie onopgeloste misdaden te voorspellen.

criminaliteit, plaats delict

Die voorspelling wordt gemaakt op basis van een (rekenkundige) analyse van het ruimtelijk patroon van de plaatsen delict en het geografische gedrag van de dader.

Lees meer