Inzet op alternatief voorkomt dierproeven

Alleen een dierproef als er echt geen alternatief is. Dat is het uitgangspunt voor staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in het plan van aanpak ‘Dierproeven en alternatieven’.

Mouse, ProfileFotocredits: Mark Fowler (cc)

Vrijdag 28 februari 2014 stuurt ze het plan naar de Tweede Kamer. Met het plan wil Dijksma kennis over alternatieven vergroten en toe laten passen in de praktijk.

Lees meer

Aardappelproefveld toegankelijk voor publiek

Op donderdag 15 augustus 2013 geeft Wageningen UR (University & Research centre), voor het derde jaar op rij, iedereen de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een proefveld met genetisch gemodificeerde en biologisch veredelde aardappels.

Rondleiding op proefveld DuRPh en BioImpuls 2012

Het proefveld hoort bij het onderzoek dat is gericht op het ontwikkelen van aardappels met een duurzame, dus lang stand houdende, weerstand tegen de aardappelziekte phytophthora.

Lees meer

Risicobeoordeling genetisch gemodificeerde planten

Elaine van Ommen Kloeke ontwierp voor haar promotieonderzoek een beslismatrix waarmee ze de mogelijk negatieve effecten van genetisch gemodificeerde (GM) planten op bodemorganismen onderzocht. Hierdoor is er nu een methode om risico’s van GM-planten in kaart te brengen door het combineren van verschillende onderzoeksgebieden binnen de ecologie. Op deze manier worden risico’s zowel op populatie- en moleculair niveau in kaart gebracht.

Lees meer

Extra controles op rijst(producten) uit China

Alle partijen rijst(producten) uit China worden bij binnenkomst in Nederland gecontroleerd op genetische modificatie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de controlediensten uit andere EU-landen voeren aan de Europese buitengrenzen deze controles uit in opdracht van de Europese Unie. De Unie heeft bepaald dat deze producten Europa niet ingevoerd mogen worden omdat China niet kan bewijzen dat er geen schade is voor de volksgezondheid of milieu. De extra controles gaan op 1 februari 2012 in.

Lees meer