Sildenafil nieuwe generieke erectiepil

Op vrijdag 21 juni 2013 om 24.00 uur verliep het patent van de ‘erectiepil’ Viagra. Naar alle verwachtingen zijn vanaf dinsdag 25 juni 2013 de eerste generieke versies van Viagra op recept in de apotheek verkrijgbaar. Dan verkrijgbaar onder de naam Sildenafil, de werkzame stof van Viagra®.

Lees meer

Eerste keus kinderantibiotica in Nederland niet verkrijgbaar

Amoxicillinedrank, één van de meest gebruikte antibiotica bij kinderen, is niet in Nederland beschikbaar. Dat blijkt uit informatie van de KNMP website Farmanco (1). Apothekers zullen nu – na overleg met voorschrijvers – andere antibiotica afleveren.

De KNMP maakt zich ernstig zorgen over deze kwestie en over de problemen rondom de beschikbaarheid van generieke medicijnen in het algemeen. In 2012 werd amoxicillinedrank (25 mg/ml, 50 mg/ml en 100 mg/ml) in totaal 350.000 keer voorgeschreven.

Lees meer

Nieuw verdienmodel voor de farmaceutische groothandel

Brocacef Groothandel, de tweede partij op de Nederlandse farmaceutische markt, heeft besloten haar voornemen om de leveringen van ca. 1.000 generieke geneesmiddelen per 1 november a.s. stop te zetten voorlopig niet uit te voeren. De reden hiervoor is dat er op dit moment constructief overleg met een aantal grote zorgverzekeraars gaande is over een nieuw verdienmodel voor de farmaceutische groothandel.

Lees meer

Twee op de drie geneesmiddelen generiek

Het aantal verstrekkingen van generieke receptgeneesmiddelen in het basispakket nam in 2011 met 14% toe tot 126 miljoen. Het aandeel van deze middelen maakt daarmee 63% uit van het totaal aantal verstrekkingen in deze groep geneesmiddelen. In de eerste helft van 2012 liep dit verder op tot 66%.

Lees meer

Meer zicht op bijwerkingen geneesmiddelen

Op donderdag 31 mei 2012 lanceerde de European Medicines Agency (EMA) de nieuwe website www.adrreports.eu met rapportages over mogelijke bijwerkingen (adverse drug reactions).

De lancering is een belangrijke stap naar meer transparantie voor de patiënt, arts en apotheker. Vooralsnog is de informatie beschikbaar in het Engels. Naar verwachting komt er eind juni 2012 ook een Nederlandstalige versie van de website beschikbaar.

Lees meer

Gematigde groei geneesmiddelenuitgaven

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2010 ten opzichte van 2009 met 3% toegenomen tot een bedrag van € 4.921 miljoen. De kosten voor de geneesmiddelen namen licht af. De door de NZa hoger vastgestelde maximum tarieven leidden tot een overall stijging van de totale uitgaven.

Lees meer