Miljoenen mensen zonder medicijnen door slechte verkrijgbaarheid en hoge prijzen

In landen met een laag- of middeninkomen zoals Indonesië, Marokko en Pakistan, zijn in de publieke sector geneesmiddelen vaker niet dan wel verkrijgbaar. Bovendien zijn medicijnen relatief duur en daardoor voor een deel van de patiënten zelfs onbetaalbaar. Dat de bevolking van deze landen onvoldoende toegang heeft tot geneesmiddelen is al langer bekend, maar promotieonderzoek van Alexandra Cameron levert voor het eerst harde gegevens.

Lees meer

Nieuw risico door nieuwe maximumprijzen medicijnen

Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen in oktober 2012 zorgen voor een daling van het prijspeil van 1,2% ten opzichte van september van dit jaar. In vergelijking met oktober 2011 is het prijspeil van geneesmiddelen met gemiddeld 4,3% gedaald. Opnieuw worden ook prijsstijgingen genoteerd die vanwege sommige verzekeraarscontracten een extra bedrijfsrisico voor de apotheek vormen.

Lees meer

Mediq maakt herstructurering Apotheken Nederland bekend

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt maandag 10 september 2012 de plannen bekend voor een reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland. Dit zal in 2015 leiden tot een jaarlijkse besparing van €19 miljoen. Met de herstructureringen die hiervoor noodzakelijk zijn, zullen in deze periode 134 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen zal gelijke tred houden met het tempo van de besparingen.

Lees meer

‘EU-landen moeten zelf dure medicijnen maken’

Het Erasmus MC wil dat Europa zelf dure geneesmiddelen gaat produceren om daarmee de farmaceutische industrie deels buitenspel te zetten. Hans Büller, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, vindt dat een consortium van EU-landen dure geneesmiddelen voor zeldzame ziektes in eigen beheer moet ontwikkelen en produceren.

Lees meer

Apotheken en farmaceutische groothandel in zwaar weer

De liberalisering voor apotheken en de farmaceutische groothandel die sinds begin 2012 van kracht is, leidt tot grote problemen in de sector. Inmiddels is een groot aantal apotheken in de rode cijfers terechtgekomen. De distributie van geneesmiddelen is door het preferentiebeleid structureel verlieslatend.

Lees meer

Prijsrisico afgewenteld op apotheek

Het opnemen van historische prijzen als maximale vergoedingsprijs in de contracten met apothekers leidt alleen al op basis van januariprijzen tot een verlies van gemiddeld € 2.000 per apotheek per jaar. Dit bedrag zal door andere prijsverhogingen in de loop van 2012 verder oplopen.

Lees meer