Top 10 verpleeghuismedicatie

De SFK onderzocht het geneesmiddelengebruik in AWBZ-instellingen die door openbare apotheken worden beleverd. Paracetamol wordt door het grootste aantal bewoners gebruikt. De top 10 van het geneesmiddelgebruik vertoont overeenkomst met die van 65-plussers buiten instellingen.

Lichte toename aantal apotheken

Op 1 januari 2012 telde Nederland 1997 openbare apotheken. Er zijn vorig jaar 41 nieuwe apotheken bijgekomen, terwijl er 24 sloten. Deze lichte stijging van het aantal apotheken blijft echter achter bij de toename van het geneesmiddelgebruik.

Jonge vrouwelijke huisartsen schrijven het beste voor

Patiënten met een jonge vrouwelijke huisarts worden vaker volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld dan patiënten met een oudere, mannelijke huisarts. De kans dat deze patiënten betere en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen, is daardoor groter. Dat zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat het voorschrijfgedrag van huisartsen onderzocht.

Prognose geneesmiddelkosten over 10 jaar

De geneesmiddelkosten per inwoner van Nederland zullen in 2021 uitkomen op gemiddeld € 280, als de trends van de afgelopen tien jaar zich ongewijzigd voortzetten. Dit komt neer op een stijging van in totaal 25%. Nederland telt in 2021 volgens een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 17,3 miljoen inwoners. In 2011 stond de teller op 16,7 miljoen. Het aantal 65–plussers stijgt de komende tien jaar met bijna 35%, waardoor het aandeel 65–plussers in de Nederlandse bevolking toeneemt van 16% in 2011 naar 20% in 2021. Het aantal mensen dat jonger is dan 65 jaar neemt het komende decennium met 2% af.