geneesmiddelen

Besparen op geneesmiddelen ligt bij patiënt én dokter

Patiënten houden regelmatig geneesmiddelen over. Dit ligt niet altijd aan patiënten zelf, maar is ook afhankelijk van hun arts. Patiënten uit de ene praktijk houden veel meer geneesmiddelen over dan patiënten uit de andere praktijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Pharmaceutisch Weekblad. Ruim een derde van de mensen

Huisartsen en apothekers: medicatiebeoordeling is zinvol

Huisartsen en apothekers vinden het uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij polyfarmaciepatiënten zinvol.

Pills_023Fotocredits: Stephen Dickter (cc)

Dat blijkt uit een pilotonderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), gesubsidieerd door ZonMw en Nefarma. Voor de pilot zijn 60 medicatiebeoordelingen uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Bij alle patiënten is de medicatie gewijzigd.

Gebruik ADHD-middelen niet in te tomen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 aan 200.000 verschillende mensen een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij ADHD. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging in de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar lag met gemiddeld 19% hoger.

Veilig met pillen

De Nijmeegse ziekenhuizen UMC St Radboud, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Sint Maartenskliniek slaan de handen ineen om het geneesmiddelengebruik van ‘veelgebruikers’ veiliger te maken. Zij hebben gezamenlijk het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF) opgericht. Dit wordt op 14 juni 2012 geopend met het symposium ‘Veilig met pillen’.

Medicijngebruiker blijft bij verzekeraar

Volgens een eerder dit jaar gepubliceerd onderzoek wisselde 6% van de verzekerden rond de voorbije jaarwisseling van zorgverzekeraar. Uit onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dit percentage bij geneesmiddelgebruikers op 3,6% te liggen. Naarmate men meer geneesmiddelen gebruikt is dit percentage lager.

Eenmaal per jaar kunnen verzekerden wisselen van zorgverzekeraar. Als ze hun verzekering niet willen voortzetten, hebben ze tot het einde van het kalenderjaar de tijd om hun lopende polis op te zeggen. Vóór 1 februari van het nieuwe jaar moet dan wel een nieuwe zorgverzekering zijn afgesloten.

Geneesmiddelengebruik verschilt per regio

Inwoners van Noord-Nederland gebruiken naar verhouding meer ACE-remmers en maagmiddelen, terwijl in het zuiden juist meer cholesterolverlagers en antithrombotica worden gebruikt. Orale diabetesmedicatie lijkt vooral in een aantal grote steden meer dan gemiddeld te worden gebruikt.