Toestemming voor verlichte toets vergoeding geneesmiddelen

Per 1 januari 2012 is er een verandering opgetreden in de ziekenhuisbekostiging van dure en weesgeneesmiddelen. Om die reden zijn eind 2011 een groot aantal aanvragen ingediend bij de NZa om nieuwe geneesmiddelen op de stofnamenlijst te plaatsen. Middelen op deze lijst kunnen apart door ziekenhuizen bij zorgverzekeraars worden gedeclareerd.

Prijsrisico afgewenteld op apotheek

Het opnemen van historische prijzen als maximale vergoedingsprijs in de contracten met apothekers leidt alleen al op basis van januariprijzen tot een verlies van gemiddeld € 2.000 per apotheek per jaar. Dit bedrag zal door andere prijsverhogingen in de loop van 2012 verder oplopen.

Vergoeding euthanatica in zicht

Minister Schipper van VWS wil euthanatica opnemen in het geneesmiddelenvergoedingen-systeem. De KNMG had hier eerder op aangedrongen, zodat nabestaanden en artsen niet achteraf geconfronteerd worden met declaratie van deze geneesmiddelen.