Postcodegeneeskunde ligt weer op de loer

Patiënten die in het ene ziekenhuis wél en in het andere niet het voor hen beste geneesmiddel krijgen. Die ongewenste situatie dreigt te ontstaan door verandering in de financiering van de geneesmiddelen, waarschuwt Nefarma.

West-Europese geneesmiddeluitgaven nivelleren

In Nederland kwamen de uitgaven aan geneesmiddelen per inwoner in 2010 uit op € 347. Dit is 14% onder het West-Europees gemiddelde (€ 401). In West-Europa nivelleren de bestedingen aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking. Naar verhouding dure landen kennen een lagere uitgaventoename, terwijl het goedkope Engeland een sterke groei liet zien.

Tien geneesmiddelen, 20% van de uitgaven

De TNF-alfaremmers adalimumab en etanercept nemen in 2011, net als in 2010, de bovenste plaatsen in bij de geneesmiddelen met de hoogste uitgaven. TNF-alfaremmers lieten ook de grootste stijging zien. Groeihormoon genotropine is de enige nieuwkomer in de top 10. Dit gaat ten koste van metoprolol.

Aan de TNF-alfaremmers adalimumab en etanercept is in 2011 respectievelijk € 198 miljoen (+12%) en € 160 miljoen (+8%) uitgegeven. Zij bezetten daarmee net als in 2010 de bovenste plaatsen in de top 10 van geneesmiddelen waaraan het meeste geld is uitgegeven.

Stijging geneesmiddelenuitgaven ook in 2011 gematigd

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2011 met 1,6% toegenomen tot € 5 miljard. Vooral de toename van het gebruik van dure geneesmiddelen droeg bij aan die stijging. De beperking van de aanspraak op anticonceptiva en prijsverlagingen hadden een tegengesteld effect.