Valaciclovir meest verstrekt

In 2008 verstrekten de Nederlandse apotheken ruim een kwart miljoen keer een antiviraal middel, waarmee € 129 miljoen aan uitgaven waren gemoeid. Aan tenovir is, al dan niet in vaste combinaties met andere antivirale

VWS verspreidt nationale voorraad virusremmers

Het ministerie van VWS zal deze week alle apotheken voorzien van virusremmers uit de nationale voorraad. Dit betekent dat dit middel gratis verstrekt wordt aan patiënten bij wie Nieuwe Influenza A (H1N1) is vastgesteld

Overgangregeling voor domperidon en dextromethorfan

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten domperidon en dextromethorfan bevattende geneesmiddelen voortaan in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA) in te delen. Dit betekent dat deze producten zonder recept uitsluitend in een apotheek ter hand mogen worden gesteld.

MS-Centrum start onderzoek cannabisproducten bij MS-patiënten

Binnenkort start de afdeling neurologie van het VU medisch centrum in Amsterdam een eerste onderzoek naar de effecten van cannabis (marihuana) bij patiënten met multiple sclerose (MS). Er zijn aanwijzingen dat cannabisproducten zouden kunnen bijdragen aan verlichting van klachten en symptomen die kunnen optreden in het beloop van MS. De voornaamste redenen voor gebruik door MS-patiënten zijn o.a.: spierstijfheid, spierkrampen, pijn, trillen en verbetering van het algeheel welbevinden. Hoewel 5 % van de patiënten met MS reeds met enige regelmaat cannabis gebruikt is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de medische toepassing van deze producten bij MS-patiënten verricht. Een onderzoeksgroep van 16 MS-patiënten, met als voornaamste klacht spasticiteit, zal gedurende 20 weken deelnemen aan een studie waarin de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van 2 verschillende cannabisproducten in capsulevorm zal worden onderzocht.