Windmolens veroorzaken lagere woningprijzen

Windmolens horizonvervuiling

Bewoners zijn over het algemeen niet blij met windmolens nabij hun woning: ze zouden zorgen voor horizonvervuiling, een hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast. Als gevolg van het Energieakkoord komen er in Nederland nog zo’n 1.300 molens bij. Waardedaling Huiseigenaren zijn bezorgd dat de waarde van hun woning daalt door windmolens. Dit is nu wetenschappelijk onderbouwd. Uit … Lees meer

Buurtbemiddelaars hebben handen vol aan ruzie

Het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling steeg ook afgelopen jaar (2012). Bijna 10.000 hulpvragen kwamen binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties die hun cijfers aanleverden bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met een oplossingspercentage van 68% van alle geschikte zaken, bewijst buurtbemiddeling wederom dat het een succesvolle interventie is om burenruzies doeltreffend op te lossen.

Lees meer

Verhoging maximumsnelheid A2 onverantwoord

GroenLinks vindt het besluit van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om de maximumsnelheid op de A2 ’s avonds en ’s nachts te verhogen naar 130 kilometer per uur onverantwoord. Volgens de partij zal dit resulteren in meer luchtvervuiling en meer geluidsoverlast. Bovendien vreest GroenLinks voor meer ongelukken.

Lees meer

Gasopslag Bergermeer mag doorgaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het rijksinpassingsplan ‘Gasopslag Bergermeer’ in stand gelaten. Dat blijkt uit een uitspraak van 2 mei 2012. De ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu stelden het plan eind april 2011 vast. Hiermee wordt gasopslag mogelijk gemaakt op de Bergermeerlocatie ten westen van Alkmaar.

Lees meer

Vuurwerkverwijzingen Halt opnieuw gedaald

Een eerste inventarisatie laat zien dat de politie in de afgelopen vuurwerkperiode – 1 december 2011 tot en met 2 januari 2012 – 1.436 jongeren heeft doorverwezen naar Halt. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 1.766; het jaar daarvoor 2.299. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden naar Halt verwezen voor onder andere het te vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk en het veroorzaken van overlast en vernielingen tijdens het afsteken van vuurwerk.

Lees meer

Spandoekprotest langs A10-west tegen opheffen 80-kilometerzone

Milieudefensie en bewoners langs de A10-west in Amsterdam protesteren, woensdag 14 december 2011, tegen het kabinetsplan om 80-kilometerzones op snelwegen in en rond steden op te heffen. Aan een flatgebouw pal langs de snelweg hangen klimmers van Milieudefensie grote spandoeken op die duidelijk maken dat de aanwonenden niet zitten te wachten op nog meer vieze lucht en geluidsoverlast. Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over het voorstel.

Lees meer